« SusHI | Main | wwoofa världen runt »

den 16 januari 2007

Comments

Johan Erlandsson

Mat i allmänhet och kött från tamboskap i synnerhet har höga utsläpp av koldioxid. Ett faktum som nog behöver lyftas fram en del. Det finns de som menar att enbart kött från tamboskap har större växthusgas utsläpp en hela transportsektorn... Ett annat exempel är torskfilé. Ett kilo trålad torsk ger upphov till en liter dieselförbränning, enbart från själva trålningen.

The comments to this entry are closed.

Blogglista - världen